START

Welkom op Blad Goud, een blog over tentoonstellingen, voorstellingen, lustra, boeken en andere hedendaagse activiteiten, vieringen en producties die te maken hebben met een zeer belangrijk (en nog altijd zichtbaar) tijdvak in onze nationale geschiedenis, namelijk: de Gouden Eeuw.

De Gouden Eeuw is een metafoor voor de periode die vooral de zeventiende eeuw beslaat. Het is een tijd waarin Nederland – toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden geheten – enorme welvaart beleefde. Dit uitte zich niet alleen economisch, maar ook wetenschappelijk én natuurlijk cultureel. 

 

Hoewel het grote publiek (zowel nationaal als internationaal) vooral bekend is met de kunst en kunstenaars uit deze periode – de Rembrandts, de Halsen, de Cuyps – zijn er genoeg andere zeventiende-eeuwse bronnen die aandacht verdienen, net zoals hun vervaardigers en gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan boeken, gedichten, toneelstukken, brieven, kranten, kaarten, pamfletten, memorabilia of zelfs voormalige woon- en buitenhuizen die vandaag de dag nog te lezen, te zien of te bezichtigen zijn.

Met behulp van deze blog wil ik aandacht vragen voor onderbelichte thema’s met betrekking tot de Gouden Eeuw en tegelijkertijd informatie verschaffen over huidige initiatieven rondom bepaalde onderwerpen. Verder tracht ik met deze blog bij te dragen aan de discussie over ons nationale canon:

 

Waarom krijgen sommige zeventiende-eeuwse figuren, producties of onderwerpen meer aandacht in onze tijd dan andere? Wat maakt ze zo speciaal? Of juist niet? En wat ik vooral belangrijk vind, is: Wat vinden jullie?

 

Onder elk artikel is de mogelijkheid om te reageren. Houd je vooral niet in!

Tot slot wil ik curatoren, onderzoekers, docenten, promovendi, studenten, en elk ander individu dat zich bezighoudt met de Gouden Eeuw uitnodigen om informatie over zijn of haar werkzaamheden te delen. Op deze manier wil ik met mijn blog een brug slaan tussen het bonte aanbod en de heersende vraag naar ons interessante culturele verleden.

Wist je dat...

  • Er geen consensus bestaat over de aanvang van de Gouden Eeuw? Zo wordt 1602, het jaar waarin de V.O.C. is opgezet, vaak genoemd als startjaar. De Britse historicus Jonathan Israel houdt echter 1588 aan: het oprichtingsjaar van de Nederlandse Republiek. Geschiedweten-schapper Maarten Prak gaat nog iets verder terug. Hij zegt dat de Gouden Eeuw al in 1579 begon, toen een aantal gewesten zich bijeen sloten in de Unie van Utrecht
     

  • De metafoor van de Gouden Eeuw uit de Klassieke Oudheid komt? In het boek Metamorfosen van Ovidius wordt het begrip Aetas Aurea (Gouden Tijdperk) genoemd, een tijd waarin de mensheid het heerlijk had: het was er altijd lente en er heerste vrede. De beschrijving van Aetas Aurea komt sterk overeen met die van het Paradijs in de Genesis.
     

  • Bladgoud zo dun kan zijn als 1/7000 van een millimeter.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

UVA LOGO.png
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter